Gezinsbegeleiding

MijDienst verzorgt gezinsbegeleiding. De aard van deze begeleiding wordt geheel toegepast op de behoeften van het gezin en kan worden gecombineerd met andere vormen van begeleiding zoals individuele begeleiding of pedagogische begeleiding. Gezinsbegeleiding is in die zin heel breed.

Het kan bijvoorbeeld gaan over het verbeteren van de verstandhouding tussen de jeugd en de ouders wanneer deze door omstandigheden ernstig is verstoord waardoor het gezin niet langer goed kan functioneren. Ook kan het gaan om het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis waar het hele gezin onder lijdt. Of bijvoorbeeld om het leren omgaan met een beperking of (chronische) ziekte van een van de gezinsleden.

Naast een dergelijke psychische ondersteuning, begeleidt MijDienst gezinnen ook daar waar zij moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Bijvoorbeeld wanneer ouders van kinderen moeite hebben met de Nederlandse taal en informatievoorzieningen waardoor zij niet goed weten waar zij terecht kunnen voor bijvoorbeeld zorg of opvang voor hun kinderen.

Ook help MijDienst bij het organiseren van een goed functionerend huishouden wanneer ouders hiermee problemen ondervinden, of worden ouders gestimuleerd zich bepaalde vaardigheden eigen te maken die hen helpt beter en sterker op de eigen benen te staan.