Woonbegeleiding

Zelfstandig wonen is niet voor ieder individu vanzelfsprekend. Iemand die ziek is of kampt met ernstige of minder ernstige psychische problemen of beperkingen, is het niet makkelijk om zelfstandig een heel huishouden te runnen. Hierbij kan MijDienst hulp bieden. Woonbegeleiding is gericht op zelfredzaamheid. Voor sommigen is het moeilijk structuur aan te brengen in hun leven wat het runnen van een goed functionerend huishouden kan belemmeren. Sommige problemen – zowel psychische, sociale als lichamelijke – kunnen het moeilijk en soms zelfs onmogelijk maken bepaalde taken in het huishouden uit te voeren. MijDienst biedt hierbij directe ondersteuning en begeleidt mensen zich bepaalde vaardigheden eigen te maken om beter op eigen benen staan. Niet alleen huishoudelijke taken kunnen een moeilijkheid of een onmogelijkheid vormen. Ook het omgaan met geld of de persoonlijke verzorging kunnen een hele opgave vormen. MijDienst kan mensen ondersteunen waar het gaat om administratieve zaken, het beantwoorden van post, het doen van boodschappen en het aanbrengen van structuur in de dagelijkse gang van zaken. Een individuele aanpak staat bij MijDienst centraal. Iedere cliënt heeft een vaste contactpersoon. De cliënt geeft aan welke ondersteuning hij of zij wenst te hebben en MijDienst ziet er op toe dat de cliënt deze ook krijgt.