Werkwijze

MijDienst staat voor duidelijkheid. Daarbij past een heldere en inzichtelijke
werkwijze. Bij ons weten onze cliënten precies waar zij aan toe zijn. Begeleid worden door MijDienst begint met telefonisch contact. Telefonisch maakt de cliënt met MijDienst een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maken MijDienst en de cliënt kennis met elkaar. De bedoeling van dit gesprek is dat MijDienst  een goed beeld krijgt van de cliënt en zijn/haar hulpvraag. Op basis van dit gesprek en in overleg met de cliënt, doet MijDienst een aanvraag voor:

WMO gemeente,
AWBZ- aanvraag: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, bij het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Nadat het indicatiebesluit is ontvangen, waarin vermeld staat welke en
hoeveel zorg de cliënt nodig heeft, maken wij een plan van aanpak. In dit
begeleidingsplan wordt de problematiek uiteengezet en wordt een stappenplan opgesteld. Met een helder plan werken we aan deze doelen. Samen met de cliënt wordt op vaste momenten gekeken wat de voortgang is
en hoe we dit nog beter kunnen doen.

Vervolgens start het begeleidingstraject. De cliënt krijgt een vast
contactpersoon toegewezen met wie 1 a 2 keer per week een afspraak
wordt gemaakt. Als het beter gaat wordt er minder vaak afgesproken. De
afspraken kunnen plaatsvinden op kantoor, bij u thuis, op het werk, op
school, in een café, bij een park. We stemmen samen af hoe vaak en wat
mogelijk is.

Dit bevordert niet alleen het opbouwen van een vertrouwensband, maar
zorgt er ook voor dat nergens onduidelijkheid over kan ontstaan. Bovendien
waarborgt de vaste contactpersoon de persoonlijke aanpak. De
contactpersoon leert de cliënt namelijk goed kennen waardoor de zorg extra
goed afgestemd kan worden op de persoonlijke behoeften en wensen van
de cliënt.

De teamsamenstelling van Mijdienst is multicultureel. Er zijn begeleiders die
talen beheersen zoals: Arabisch, Berbers, Farsi, Turks en Engels