Klachtenprocedure

Mijdienst streeft naar een goede dienstverlening. Het kan zijn dat ondanks onze inspanningen u niet tevreden bent. Wij horen dit graag van u. Hierover mag u ons bellen en of mailen. Naar aanleiding hiervan nemen wij contact op voor het zoeken naar een oplossing.

Een gesprek met u leidt in de meeste gevallen tot een bevredigende oplossing. Als dit niet het geval is kunt u bij Mijdienst een klacht of bezwaar indienen. In de onderstaande klachtenprocedure kunt u lezen op welke manier u de klacht kunt indienen en wat u van Mijdienst mag verwachten.

Mijdienst hecht waarde aan het optimaliseren van de dienstverlening en de relatie met u. Uw klacht zal serieus genomen worden. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld. 

1. Het indienen van de klacht of uw bezwaar

Geef in de brief duidelijk aan wat uw klacht is en waarom u niet tevreden bent. Vermeld altijd uw persoonlijke gegevens: 

  1. uw naam, adres en woonplaats
  2. de datum waarop u uw brief verstuurt
  3. een heldere beschrijving van uw klacht
  4. indien van toepassing informatie en relevante documenten die uw klacht verduidelijken

Uw klacht of bezwaar kunt u sturen per mail naar info@mijdienst.nl of per post naar: 

Mijdienst
Penningweg 94c
1507 DH Zaandam

2. De behandeling van uw klacht of uw bezwaar

1. U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging van Mijdienst, waarna deze klacht intern wordt onderzocht. Het is mogelijk dat Mijdienst tijdens de behandeling van uw klacht contact met u opneemt om meer informatie bij u op te vragen.

2. Mijdienst zal uw klacht of bezwaar niet meer in behandeling nemen of deze staken, zodra u een klacht heeft ingediend bij de toezichthoudende kantonrechter. MijDienst wacht dan de afhandeling af van de kantonrechter.

3. De afhandeling van uw klacht of uw bezwaar

1. MijDienst streeft ernaar binnen 6 weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie te geven op uw klacht.  MijDienst zal nagaan of de klacht met u op een informele wijze naar tevredenheid is opgelost. Indien u geen antwoord geeft op de schriftelijke reactie gaat MijDienst er van uit dat de klacht is opgelost.    

4. Het niet eens met de afhandeling van uw klacht of uw bezwaar?

1. Mijdienst streeft er naar te uw klacht of bezwaar naar tevredenheid af te handelen. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht. U heeft dan de mogelijkheid u zicht tot de toezichthoudende kantonrechter te wenden. Het kantongerecht waaruit woonplaats onder valt is het aanspreekpunt. De kantonrechter zal de klacht verder behandelen.