Pedagogische begeleiding

Naast gezinsbegeleiding en persoonlijke begeleiding zet MijDienst zich ook in voor pedagogische begeleiding. In veel gevallen hebben ouders moeite met het opvoeden van hun kinderen. Hier kan een reeks van verschillende en uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld wanneer ouders een kind met gedragsproblemen of een (chronische) ziekte hebben. Of wanneer de verstandhouding tussen ouder en kind ernstig is verstoord. In dit soort gevallen is een normale, vanzelfsprekende opvoeding vaak onvoldoende en dienen de ouders aan speciale en soms extreme behoeften van hun kinderen te voldoen. Hoe hiermee om te gaan is niet vanzelfsprekend en is niet makkelijk. MijDienst geeft ouders in dit soort gevallen pedagogische begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind en de specifieke moeilijkheden die de ouders ondervinden bij het opvoeden van hun kinderen.

In het algemeen staat een goede verstandhouding tussen ouder en kind centraal. Binnen de opvoeding dienen kinderen zich niet alleen maximaal te kunnen ontwikkelen, ook moet deze taak voor ouders haalbaar zijn. Dat wil zeggen dat ouders niet ten onder moeten gaan aan de druk die de taak van het opvoeden met zich meebrengt. Daar waar deze druk te hoog dreigt te worden, staat MijDienst voor ouders klaar door bijvoorbeeld het aanbieden van cursussen waarin ouders worden gestimuleerd zich vaardigheden eigen te maken die henzelf en de  opvoeding van hun kinderen ten goede komen.