Individuele begeleiding

Naast gezinsbegeleiding verleent MijDienst ook individuele begeleiding aan mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De aard van de moeilijkheden waarmee personen terecht kunnen bij MijDienst loopt zeer uiteen. Van psychische tot sociale problemen: MijDienst ondersteunt en begeleidt daar waar nodig.

Bijvoorbeeld als het gaat om leren leven met een beperking of een chronische ziekte. Maar ook wanneer iemand niet helemaal mee kan komen in het sociale en maatschappelijke verkeer. MijDienst ondersteunt mensen met het opbouwen van een sociaal netwerk en begeleidt hen met het aanleren van bepaalde belangrijke sociale vaardigheden.

Ook wanneer jongeren problemen hebben thuis of op school waardoor hun ontwikkeling niet soepel verloopt, kan MijDienst ondersteuning bieden. Ook jongeren met gedragsproblemen kunnen bij MijDienst terecht voor het volgen van cursussen en begeleiding.

Zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat over het algemeen centraal wanneer het gaat om individuele begeleiding. MijDienst neemt niet over, maar ondersteunt. Daar waar het individu moeite heeft op eigen benen te staan, geeft MijDienst een steuntje in de rug. Daar waar dat niet nodig is, stimuleert MijDienst dit vol te houden en eventueel door te zetten naar andere gebieden.

Omdat het individu een vast contactpersoon heeft, wordt een persoonlijke aanpak gegarandeerd. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen zorgt voor een nauwe relatie waardoor de hulp optimaal verleend kan worden.