Mantelzorg

In Nederland zorgen meer dan 2 miljoen mensen voor een ziek familielid of een vriend in nood. In het geval dat iemand meer dan 8 uur per week dergelijke zorg levert aan een ander, is sprake van mantelzorg. Deze mantelzorgers zijn geen professionele verpleegkundigen of psychologen en leveren de zorg vaak onbetaald. Het gaat bijvoorbeeld om hulp in het huishouden, hulp bij de persoonlijke verzorging of hulp bij het innemen van medicijnen.

Deze mantelzorgers hebben soms zelf ondersteuning nodig bij de zware taken die ze voor anderen op hun schouders nemen. MijDienst reikt mantelzorgers hierbij een helpende hand.Dit kan ondersteuning zijn in de persoonlijke sfeer. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger het moeilijk heeft met het zorgen voor een zieke of bijna stervende. MijDienst biedt voor deze mensen een luisterend oor en helpt hen in contact te komen met lotgenoten om informatie uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden.

Ook adviseert MijDienst mantelzorgers daar waar nodig. Dit kan advies zijn over hoe om te gaan met mensen met gedragsproblemen, psychische problemen of ouderdomsziekten als alzheimer of dementie. Ook voor informatie en voorlichting over meer praktische zaken kunnen mantelzorgers aankloppen. Hierbij kan gedacht worden aan het aanvragen van zorgverlof, het regelen van bepaalde administratieve zaken van de zorgbehoevenden of het onderhouden van contacten met bepaalde formele instanties. MijDienst wil de druk op de schouders van mantelzorgers verlichten zodat zij hulp kunnen blijven bieden aan anderen zonder hier zelf grote moeilijkheden van te ondervinden.