Over MijDienst

MijDienst ondersteunt en begeleidt gezinnen die het moeilijk hebben. Of het nu gaat om ouders die extra hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kinderen, of om jongeren met psychische problemen waardoor zij moeite hebben mee te komen met het maatschappelijk verkeer: MijDienst helpt.
Wij zetten ons in voor gezinnen die op psychologisch en/of sociaal vlak een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo richten wij ons naast Nederlandse gezinnen ook op allochtone gezinnen: gezinnen met uiteenlopende nationaliteiten en culturele achtergronden. MijDienst is een multiculturele organisatie die zich inzet ten behoeve van het bevorderen van de integratie en het vergroten van maatschappelijke kansen van kwetsbare gezinnen.
Brede Aanpak
MijDienst verleent verschillende diensten waarbij het gezin centraal staat. Niet alleen helpen wij gezinnen onderlinge problemen aan te pakken, ook helpen wij hen op weg in het maatschappelijk verkeer.
Omdat doorgaans het hele gezin gebukt gaat onder de moeilijkheden van bijvoorbeeld één van de ouders of de kinderen, richt MijDienstzich altijd op de cliënt en diens omgeving. En omdat problemen van verschillende aard – bijvoorbeeld psychische en sociale – vaak met elkaar samenhangen, richt MijDienst zich op een brede aanpak.
MijDienst biedt hoogwaardige hulpverlening, afgestemd op de specifieke behoeften van onze cliënten. Hierbij zijn wij gespecialiseerd in het op weg helpen van gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond binnen de Nederlandse samenleving.

Daar staan we voor

Kernwaarden