Mijdienst: Uitgeroepen tot Professioneel in Mentorschap

Bij deze wil ik aangeven dat wij per februari 2024 benoemd zijn als professional mentorschap.

Ons organisatie wordt onder de naam: “A. Çalışkan h.o.d.n. MijDienst” opgenomen in het landelijk register. Alle rechtbanken hebben inzage in dit register. 

Wat is mentorschap?

Het kan gebeuren dat iemand niet meer in staat is zelf te beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Of iemand mag hierover om welke reden dan ook, niet meer zelf beslissen. Een mentor neemt die beslissing – zo mogelijk – in samenspraak met de cliënt.

Als er geen familie of andere relatie beschikbaar is om die taak op zich te nemen – of indien dat niet wenselijk is – kan een professionele mentor uitkomst bieden. Gezien de veranderende samenleving en de doorgevoerde bezuinigingen in de zorg, wonen mensen steeds langer thuis. Daardoor zal de groep kwetsbare zorgbehoevenden steeds groter worden. Hierbij kan het gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten of psychiatrische patiënten.

Werkzaamheden

Wanneer iemand onder mentorschap komt bij MijDienst dan zijn wij verantwoordelijk om de persoonlijke belangen van de cliënt zo optimaal mogelijk te behartigen.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het mentorschap behoort het regelen van de niet-financiële huishouding van de cliënt; dus over verzorging, wonen en welzijn. Een mentor bouwt een goede vertrouwensrelatie op en bekijkt samen met de cliënt of deze een goede verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding en huisvesting krijgt. De mentor overlegt met de hulpverlener en ziet erop toe dat de zorg wordt gegeven volgens de afspraken. Een mentor streeft er altijd naar om de cliënt zelf beslissingen te laten nemen. Hij is er in de eerste plaats voor om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat om te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

De mentor doet regelmatig verslag van zijn bemoeiingen aan de kantonrechter.

Kennismakingsbijeenkomst op gewenste locatie

Behoefte aan meer informatie over mentorschap of graag eens persoonlijk kennismaken? Boek dan onze informatieve kennismakingsbijeenkomst op een locatie naar wens.

MijDienst verzorgt regelmatig informatieve bijeenkomsten op locatie voor organisaties die graag meer willen weten over mentorschap. In een uurtje tijd vertellen wij je wat wij precies doen, hoe wij werken en geven we antwoord op al je vragen.

Interesse? Stuur ons een e-mail via info@mijdienst.nl of bel 0614974657.

Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruik gemaakt van cookies.